• Neem contact op voor meer informatie via 053-8701959

 • Eerste Kamer stemt voor afschaffing VAR verklaring

  1 februari 2016 | Blog | RondomOK
 • De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers lijkt zijn langste tijd te hebben gehad.
  De Tweede Kamer had het voorstel voor de 'Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties' al goedgekeurd en nu heeft ook de meerderheid in de Eerste Kamer ingestemd met afschaffing van de VAR per 1 mei 2016.
  De VAR is bedoeld om bedrijven duidelijk te maken of zij loonheffing moeten inhouden en betalen over inkomsten van zzp'ers. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wilde al langere tijd af van de VAR, maar hij stuitte op verzet in de Senaat. Hij deed een reeks toezeggingen. Zo komt er een langere overgangsfase van een jaar.
  De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp'ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven. In samenwerking met externe organisaties heeft de belastingdienst algemene modelovereenkomsten opgesteld, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Er zijn algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. De overeenkomsten worden gepubliceerd op de internetsite van de belastingdienst en kunt u hier vinden. Ook kunt u op de site aanvullende informatie over de modellen en de overgangsregeling vinden.

 • Verhoging minimumloon per 1 januari 2017

  Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat een werknemer minimaal moet ontvangen. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt de werknemer tegen onderbetaling. De brutobedragen van het wettelijk [...]

  Lees verder

  Exact 'Cloud Accountant' gecertificeerd

  Vandaag hebben wij als kantoor, het examen 'Cloud Accountant' van het boekhoudprogramma Exact Online met goed gevolg afgelegd. Vanaf heden, 1 juni 2016, zijn wij daarom Exact 'Cloud Accountant' gecertificeerd. Dit staat nu ook geregistreerd op het Exact Accountancy Center [...]

  Lees verder

  Eerste Kamer stemt voor afschaffing VAR verklaring

  De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De Tweede Kamer had het voorstel voor de 'Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties' al goedgekeurd en nu heeft ook de meerderheid in de Eerste Kamer ingestemd met afschaffing van de VAR per 1 mei [...]

  Lees verder