• Neem contact op voor meer informatie via 053-8701959

 • Verhoging minimumloon per 1 januari 2017

  7 december 2016 | Blog | RondomOK
 • Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat een werknemer minimaal moet ontvangen. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt de werknemer tegen onderbetaling.
  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt:
   € 1.551,60 per maand;
   € 358,05 per week;
   € 71,61 per dag.
 • Het kabinet wil vanaf 2017 de leeftijd van het minimumloon in 2 stappen aanpassen van 23 naar 21 jaar. Dit staat in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. Meer informatie over dit onderwerp volgt in de loop van 2017.

 • Verhoging minimumloon per 1 januari 2017

  Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat een werknemer minimaal moet ontvangen. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt de werknemer tegen onderbetaling. De brutobedragen van het wettelijk [...]

  Lees verder

  Exact 'Cloud Accountant' gecertificeerd

  Vandaag hebben wij als kantoor, het examen 'Cloud Accountant' van het boekhoudprogramma Exact Online met goed gevolg afgelegd. Vanaf heden, 1 juni 2016, zijn wij daarom Exact 'Cloud Accountant' gecertificeerd. Dit staat nu ook geregistreerd op het Exact Accountancy Center [...]

  Lees verder

  Eerste Kamer stemt voor afschaffing VAR verklaring

  De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De Tweede Kamer had het voorstel voor de 'Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties' al goedgekeurd en nu heeft ook de meerderheid in de Eerste Kamer ingestemd met afschaffing van de VAR per 1 mei [...]

  Lees verder