Nieuws over belastingaangiftes

Belang goede administratie

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan je wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor je bedrijfsvoering. Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden, deze te bewaren en af te stemmen op de aard van je bedrijf. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als je onderneming nog niet eens van start is gegaan!

Voor je bedrijfsvoering

Met een goed bijgehouden administratie heb je snel de beschikking over de cijfers en resultaten van je onderneming en krijg je zo inzicht in de kosten, omzet en winst. Aan de hand hiervan kun je inspelen op ontwikkelingen en je activiteiten eventueel bijstellen.

Voor het invullen van aangiften

Je kunt je administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij je onderneming. Veel gegevens worden tegenwoordig digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om de zakelijke agenda die je bijhoudt met je mobiele telefoon. Maar ook de verkoopgegevens die je registreert met een kassasysteem en delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) die via internet gaan. Alle gegevens van en over je onderneming die je vastlegt op papier of in digitale vorm, horen dus bij jouw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

Onderdelen financiële administratie

Je kunt je administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij je onderneming.
Veel gegevens worden tegenwoordig digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om de zakelijke agenda die je bijhoudt met je mobiele telefoon. Maar ook de verkoopgegevens die je registreert met een kassasysteem en delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) die via internet gaan. Alle gegevens van en over je onderneming die je vastlegt op papier of in digitale vorm, horen dus bij jouw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
  • Financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
  • Tussentijds gemaakte controle berekeningen;
  • Ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
  • Bankafschriften;
  • Contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
  • Agenda’s en afsprakenboeken;
  • Correspondentie;
  • Software en databestanden.