• Neem contact op voor meer informatie via 053-8701959

 • Facturering: Een essentieel onderdeel van uw administratie

 • Uw facturatie is natuurlijk één van de belangrijkste onderdelen van uw administratie. Zonder verkoopfacturen geen omzet. Dus nu wordt het echt interessant voor u en uw onderneming.

  Het opstellen van uw verkoopfactuur lijkt wellicht eenvoudig, maar let op: schijn bedriegt. U krijgt te maken met behoorlijk wat regelgeving als het gaat om de facturering. Ondernemers hebben namelijk een degelijke btw-administratie nodig en daarbij hoort een correcte facturenadministratie.

   Wanneer stelt u een factuur op en waaraan moeten uw facturen voldoen?
   U maakt een factuur voor alle goederen en diensten die u aan andere ondernemers en/of particulieren levert. 
   U stuurt een factuur als u een vooruitbetaling hebt gekregen voor leveringen van goederen en diensten.
       Bij vooruitbetalingen voor intracommunautaire leveringen van goederen hoeft u geen factuur te sturen.
   U vermeldt op uw factuur in elk geval de verplichte gegevens, zoals hieronder aangegeven.
   U verstuurt de factuur uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd.
   U moet uw facturen bewaren.
   

  Wat dient u namelijk minimaal op uw verkoopfactuur te vermelden:

   uw bedrijfsnaam en adresgegevens;
   uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
   een factuurdatum;
   een factuurnummer (opeenvolgende nummering is verplicht);
   naam en adresgegevens van uw afnemer;
   uw BTW identificatienummer;
   omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten;
   datum levering met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten;
   het bedrag waarover BTW verschuldigd is; 
   het gehanteerde BTW tarief;
   het verschuldigde BTW bedrag (uitgesplitst naar BTW tarief).
   

  Dit overzicht voldoet in de meeste gevallen. In sommige situaties gelden echter aangepaste regels voor het factureren. RondOM Administraties vertelt u daar graag meer over.

  Lees, voor meer informatie, ook de volgende artikelen: