• Neem contact op voor meer informatie via 053-8701959

  • Jaarrekeningen

  • Een jaarrekening is opgebouwd uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. De balans vertelt u wat uw bezittingen en schulden zijn. De winst- en verliesrekening zet uw behaalde omzet en de gemaakte kosten naast elkaar. Anders gezegd: heeft u winst gemaakt of verlies geleden? De toelichting vertelt u hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

    Jaarrekening verplicht of niet

    Niet elke onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat is afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming. Maar ook wanneer u dit niet verplicht bent, kan het soms verstandig zijn om wel een jaarrekening te laten samenstellen. Uw jaarrekening levert u informatie op, waardoor u goede besluiten kunt nemen ten aanzien van de toekomst van uw bedrijf.

    Publicatie jaarrekening

    Rechtspersonen, zoals bv’s en coöperaties, zijn verplicht een jaarrekening op te laten stellen en deze te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als klant van RondOM Administraties zit het deponeren van de jaarrekening inbegrepen bij de werkzaamheden die we voor u verrichten. Neem contact op voor aanvullende informatie.