• Neem contact op voor meer informatie via 053-8701959

 • Welke onderdelen horen bij de financiële administratie

 • Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

   kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen;
   financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
   tussentijds gemaakte controle berekeningen;
   ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
   bankafschriften;
   contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
   agenda's en afsprakenboeken;
   correspondentie;
   software en databestanden.
   

  Veel gegevens worden tegenwoordig digitaal vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie, maar bijvoorbeeld ook om de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon. Maar ook de verkoopgegevens die u registreert met een kassasysteem en delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) die via internet gaan.

  U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. U moet er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. De belastingdienst kan dan uw omzet en winst gaan vaststellen en de belasting berekenen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben.

  Zie ook: