Privacy & AVG

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toelichting op het Reglement

RondOM Administraties mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet hebben wij de plicht om onze klanten:

RondOM Administraties vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit Reglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om jou toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die worden gebruikt en het doel van het gebruik

RondOM Administraties verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van ons, of als je via het contactformulier contact met ons opneemt. Wij verzamelen je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en, wanneer dit voor het leveren van onze dienstverlening noodzakelijk is, je BSN-nummer en/of een kopie ID-bewijs. Deze gegevens stellen ons in staat om:

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

RondOM Administraties verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze organisatie, tenzij:

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

RondOM Administraties verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door ons worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al je persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit de volgende maatregelen:

Je rechten als betrokkene

Als je persoonsgegevens worden verwerkt, heb je als betrokkene de volgende rechten:

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit per email naar info@rondomadministraties.nl aangeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Als je verzoek wordt afgewezen, wordt aan je uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van je verzoek bericht van RondOM Administraties.

Het vastleggen van bezoekersgegevens

Als je onze website bezoekt om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen door Google Analytics, zoals de datum en tijd waarop je onze website bezoekt of opent. Dit doen we om informatie te verzamelen over de bezoekgeschiedenis (welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang), om de klantervaring te kunnen verbeteren (aanpassingen op de website) en voor commerciële activiteiten. Wij verzamelen echter GEEN IP-adressen op onze website.

Cookies

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone bewaart wanneer je onze website bezoekt. Hierdoor kunnen we je apparaat herkennen als je ons opnieuw bezoekt, zonder dat we je lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om je aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die je indient te onthouden. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Waarvoor gebruiken wij cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd. Ook zetten we zogenaamde tracking cookies in om de website gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Deze gebruiken we om meer informatie over onze bezoekers te verkrijgen en bezoekersprofielen te maken.

Social

Op onze website zijn (deel)buttons opgenomen van Facebook en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die informatie door deze bedrijven. Lees je regelmatig de privacyverklaring van deze bedrijven om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Websites van derden

Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken vanuit onder andere onze nieuws artikelen. Wij kunnen natuurlijk niet inzien of zij net zo netjes met jouw gegevens omgaan zoals wij dat doen. Belandt je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat je je persoonsgegevens deelt.

reCaptcha

Deze website maakt gebruik van een verborgen reCaptcha badge. Hier vind je privacy policy en hier de voorwaarden omtrent reCaptcha.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

RondOM Administraties kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met RondOM Administraties opnemen en proberen wij er samen met jou uit te komen. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een (andere)opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal RondOM Administraties ook mede met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van RondOM Administraties.
Privacyreglement RondOM Administraties versie juni 2020.